T:0242 238 1 000 - F: 0242 238 1 005
TURLARIMIZ

GÜNÜBİRLİK ELMALI TURU

20 Temmuz 2024 , Cumartesi, ANTALYA > ELMALI
990 ₺
KALAN KONTEJAN
15

GÜNÜBİRLİK ELMALI TURU

20 TEMMUZ & 10 AĞUSTOS

ELMALI ARKEOLOJİ MÜZESİ-TARİHİ ELMALI EVLERİ-KESİK MİNARE-BEY HAMAMI-SİNAN ÜMMİ CAMİSİ VE TÜRBESİ-VAHİB UMMİ CAMİSİ VE TURBESİ-ABDAL MUSA

TEKKE VE TÜRBESİ

Turumuz Sabah saat 07:00 de belirlediğimiz noktadan hareketle başlayacaktır. Korkuteli’ de kahvaltı molası sonrası Elmalı’ya ulaşacağız. Elmalıda turumuza Elmalı Müzesi ile başlıyoruz. Rehberimizin anlatımıyla müze ziyaretimizi tamamladıktan sonra Ömer Paşa Camiini rehberimizin anlatımı ile ziyaret ediyoruz. Camii tadilatta olduğu için camii içerisine giremiyoruz. Tarihi Çarşıyı ve Elmalı Evlerini gezdikten sonra öğle yemeği için serbest zaman veriyoruz. Öğle yemeği sonrasında Baltası Gedik Türbesi, Vahib-i Ümmi Türbesi, Sinan-ı Ümmi Türbelerini geziyoruz. Topdağı seyir terasından fotoğraf çekimi yaptıktan sonra Elmalılı Hamdi Yazır müzesini geziyoruz. Çay kahve molası sonrasında Tekke Köyüne Abdal Musa Türbesini ziyaret etmek için yola çıkıyoruz. Buradaki ziyaretmiz sonrasında zamanımıza göre serbest zaman verip sonrasında Antalya’ya doğru yola çıkıyoruz. Mevsimine göre Korkuteli’de mola verip Meşhur yanık dondurması için tatmanızı sağlıyoruz. Antalya’ya ulaşıp sizlerle bir sonraki PONSETYA TURİZM gezisinde buluşmak dileği ile vedalaşıyoruz.

 

1. Elmalı Müzesi.

1963 ile 2001 yılları arasında bu bölgede yapılan kazılar sonucu çeşitli buluntular elde edilmiştir.3 katlı müze binasında çeşitli karanlık dönemleri aydınlatan çok sayıda eser sergilenmektedir.

 

2. Tarihi Elmalı Evleri

Elmalı Dağı yakınlarında kurulmuş olan yerleşim, parlak renkleri, cumbaları ve eski tip pencereleri ile zamanının gösterişli evlerine ev sahipliği yapmıştır. Bugüne kadar ulaşan yapılar, o dönemlerin ihtişamını da anlatmaktadır. Mimariye olan ilginizi pekiştirmek ve bol bol fotoğraf çekmek için, uçak bileti alıp, bu bölgeye doğru yola çıkabilirsiniz

 

3. Kesik Minare
Selçuklu Camisi: Cumhuriyet meydanının hemen kuzeyinde yer alan ve 1945 yılında bir yangın sonucu yanan bu caminin, hala ayakta duran minaresinin üst tarafı olmadığı için " Kesik Minare" olarak da adlandırılmaktadır. IS 13. yüzyıla ait bu yapıda bir de güneş saati bulunmaktadır. Kütük Camii ve Sinan-i Ümmi Camii, Osmanlı dönemi camilerindendir

 

4. Ömer Paşa Camisi ve Medresesi:

Mimar Sinan'ın kalfalarından birinin eseri olan Ömer Paşa Camisi, Cumhuriyet meydanındadır. Antalya İli içinde yüksek sanat değeri taşıyan en güzel camilerinden birisidir. Çarşı Camisi ismi de verilen bu cami tek kubbeli olup, 1599 yılında inşa edilmiş, 1938 ve 1968 yıllarında restore edilmiştir. Kare planlı, tek kubbeli olan ibadet mekânının meydana getiren beden duvarları dört kademe halinde yükselir. Kuzeybatı beden duvarlarına bitişik olarak yapılan minaresinin tabanı beş kenarlıdır. Her kenarda süs niteliğinde taş kemerli nişler vardır. Tek bir kubbenin Örttüğü ibadet mekânında kubbe geçişi büyük köşe trompları ile sağlanmıştır. Caminin son cemaat yeri ve ibadet mekânı kubbesi kalem işleri ile süslenmiştir. Caminin hemen önünde Osmanlı döneminde medrese olarak kullanılan üzerleri kubbe ile örtülü bugün halk kütüphanesi olarak kullanılan. 24 odalı bir külliyesi vardır. 1872de önemli bir para harcanarak önemine ve şöhretine uygun bir stilde restore edilmiştir. Bundan başka tarihi bir öneme sahip ve içi oldukça süslü Sinan-ı Ümmü Camisi vardır.

 

5. Bey Hamamı:
Ömer Paşa Camisinin hemen yanında bulunan Osmanlı devrine ait Elmalı Bey Hamamı'nın yapıcısı bilinmemektedir. Evliya Çelebi'ye göre, 16. yy sonu veya 17. yy başlarında yapılmıştır. Soyunmalık bölümü yanmış, yerine bugün yeni bir soyunmalık yaptırılmıştır. Uç bölümlü ılıklığın üzeri, ortada kubbe, iki yanda aynalı tonozla örtülmüştür. Haç şeklinde bir plan meydana getiren sıcaklık eyvanlarının köşelerinde, pandantifli kubbelerle örtülmüş dört adet halvet hücresi, köşelerindeki kapılarla orta bölüme açılır.

 

 

 

6. Çatal Çeşme:
Yine ilçe merkezinin görülesi noktalarından biridir Çatalçeşme. Kesik Minare’nin yanında yer alır. Selçuklu dönemine ait bir yapıdır. Kitabesine göre 1284 yılında inşa edildiği bilinmektedir.

 

7. Sinan Ümmi Camii ve Türbesi:

1563 – 1567 yılları arasında doğduğu düşünülen mutasavvıfın tam adı Yusuf Sinan-ı Ümmi’dir. Ümmi Sinan, müderris kimliğiyle, ilmi birikimini, yöredeki halka vaazlar vererek iletmiştir. Dini bilgiler konusunda aydınlattığı insanlara, ahlaki, tasavvufi ve manevi eğitimler vermiştir.Ümmi Sinan’ın, Kutbü’l-Maani ve Divan-ı İlahiyat adında iki adet Türkçe eseri vardır. Kendisi gibi mutasavvıf ve şair olan Niyaz-i Mısri’yi yetiştiren Ümmi Sinan, oğulları Şeyh Süleyman ve Selami Halil ile birlikte, Muslihuddin Mustafa Uşşaki, Gülaboğlu Muhammed Askeri, Ahmed Matlai ve Çavdaroğlu Ahmed gibi ünlü talebeler de yetiştirmiştir. 1657 yılında doğup büyüdüğü Elmalı’da vefat eden Sinan-ı Ümmi’nin mezarı, kendi adıyla anılan caminin bitişiğindeki türbededir. Eski türbe, 1926 yılında yıktırılarak yerine 1959 yılında yenisi inşa edilmiştir. Türbenin içerisinde Ümmi Sinan ve aile fertlerinin dışında, müritlerinden de oluşan bir mezar topluluğu bulunmaktadır.17. yüzyılda yapılan Sinan-ı Ümmi Camii ise, tarihi izlerini kaybetmiş olsa bile günümüze kadar ayakta kalmıştır. Günümüzde cami ve türbe, kutsal kabul edilen önemli bir ziyaret yeridir.

8. Vahib-i Ümmi Türbesi:

VAHİB-İ ÜMMİ (V.1004H./1595M.) Halvetiyye Tarikatı’nın Ahmeddiyye koluna bağlı Elmalı Halvetlerinin piridir. Tam adı Abdülvehhab el-Ümmi el-Elmalı el-Halveti’dir. Şiirlerinde çokça kullanıldığı mahlası olan Vahib-i Ümmi ismiyle tanınır. Lakabı“Ümmi“ olmakla birlikte, bu ümmiliğin okur-yazarlıkla bir ilgisi bulunmamakta; aksine tasavvufi manada yüksek irfan sahibi yüce bir zat olduğuna işaret etmektedir.
Elmalı’da doğan Vahab-i Ümmi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk ilmi tahsilini yöredeki medreselerde tamamlayan Vahab-i Ümmi, tasavvufi ve manevi terbiyesini ise Halvetiyye Tarikatı’nın Ahmediyye kolunun piri, Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi'den almış ve ona insitsap etmiştir.Marmaravi'
nin vefatıyla birlikte Elmalı, Vahab-i Ümmi aracılığıyla bir tarikat merkezi haline gelmiş ve yaklaşık üç asır bu konumunu sürdürmüştür.
Bazı şiirlerinde artık oturup kalkamayacak kadar şikâyet etmesinden, Vahab-i Ümmi’nin yaklaşık 110-120 yıllık uzun bir ömür sürdüğü anlaşılmaktadır.

9. Abdal Musa Türbesi:
Yiğitliğin, aklın, inancın, sevginin simgesi olan birlik ve beraberlik ateşiyle tutuşan Orhan Gazi'nin silah arkadaşı, Anadolu'nun gözcüsü Türk düşünürlerinden Abdal Musa Sultan günümüzden yaklaşık altı yüzyıl önce yaşamıştır. Ölümünün üzerinden altı yüzyıllık bir süre geçmesine karşın Anadolu insanının bu soylu Anadolu Ereni' ne saygısı canlı ve dipdiri ayaktadır.
Bu güzel insanın yaşamıyla ilgili bilgiler, yazılı kaynaklarda oldukça azdır, daha çok söylencelere dayanır. Yunus Emre, Hazreti Mevlana, Nasrettin Hoca, Hacı Bektaş Veli gibi Türk halkının gönlünde taht kurduğundan Abdal Musa Sultan'ın mezarının kendi köyünde yöresinde bu Anadolu Eren'inin olduğu söylenen mezar ve yine O'nun adına adak yeri koruluk vardır.
Abdal Musa Sultan, bazı söylencelere göre Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in soyundan gelen Hacı Bektaş Veli'nin amcası olan Haydar Ata'nın oğlu, Hasan Gazi'nin oğludur.

Tur Mesafesi 270 Km

 

Fiyata Dâhil Olan Hizmetler   

  • Seyahat Sigortası                                                                     
  • Gidiş dönüş ulaşım
  • Araç İçi İkramlar                                                                     
  • Rehberlik hizmeti                                                                    
  • Fiyata Dâhil Olmayan Hizmetler                                           
  • ​Kişisel Harcamalar
  • Sabah Kahvaltısı
  • Müze Giriş ücretleri
  • Öğlen Yemeği (Şiş Köfte + Piyaz + Un helvası +  Ayran) 

 

YETİŞKİN

6-11 yaş çocuk

2-5 yaş çocuk (Koltuk İstenirse)

0-2 yaş çocuk

 ₺   990,00

 ₺                   990,00

 ₺                       690,00

 ÜCRETSİZ

 

REZERVASYON FORMU